Контакт Главная
Всегда на складе
Каталог продукции > DBN-,PCD-Inserts-Index
DBN-,PCD-Inserts-Index::Сменные пластинки с DBN, PCD

Страница: < 1 2 3 4 5 6 >

  Кодировка пластин по ISO 


Shape Ordering N Dimensions,mm
Standart tip Mini tip d s r d1 Bmin

  TPGW 110202 6.35 2.38 0.2 2.80 2.0
  TPGW 110204 0.4
  TPGW 110208 0.8
  TPGW 16T304 9.52 3.97 0.4 4.40 2.5
  TPGW 16T308 0.8
TPGW 160402   4.76 0.2 3.0
TPRW 160408   0.4
TPRW 160404   0.8

 

             

  TPGN 090204 5.56 2.38 0.4 - 2.0
  TPGN 090208 0.8 -
  TPGN 110204 6.35 0.4 - 2.5
  TPGN 110208 0.8 -
  TPGN 110302 3.18 0.2 -
  TPGN 110304 0.4 -
  TPGN 110308 0.8 -
  TPGN 110312 1.2 -
  TPGN 110316 1.6  
  TPGN 160302 9.52 0.2 - 3.0
  TPGN 160304 0.4 -
  TPGN 160308 0.8 -
  TPGN 160312 1.2 -
  TPGN 160316 1.6 -

 

             

  TPUN 110304 6.35 3.18 0.4 - 2.5
  TPUN 110308 0.8 -
TPUN 160304   9.52 0.4 - 3.0
TPUN 160308   0.8 -
TPUN 160312   1.2 -

 

             

  TPGB 110302 6.35 3.18 0.2 2.80 2.5
  TPGB 110304 0.4
  TPGB 110308 0.8
  TPGB 16T304 9.52 3.97 0.4 4.40 3.0
  TPGB 16T308 0.8

 

             

VNMA 160404   9.52 4.76 0.4 3.81 3.0
VNMA 160408   0.8
VNMA 160412   1.2

 

             

 

             

VNGA 160404   9.52   0.4 3.81 3.0
VNGA 160408     0.8

 

             

VBMW 160404   9.52 4.76 0.4 3.81 3.0
VBMW 160408   0.8
VBMW 160412   1.2

 

             

VPGN 160404   9.52 4.76 0.4 - 3.0
VPGN 160408   0.8 -
VPGN 160412   1.2 -Страница: < 1 2 3 4 5 6 >
Микротехника
т/ф (499)4611302, т (495)9738239, (495)4870104