Контакт Главная
Всегда на складе
Каталог продукции > DBN-,PCD-Inserts-Index
DBN-,PCD-Inserts-Index::Сменные пластинки с DBN, PCD

Страница: < 1 2 3 4 5 6 >

  Кодировка пластин по ISO 


Shape

Ordering N Dimensions,mm
Standart tip Mini tip d s r d1 Bmin
               
  SPGN 090304 9,52 3,18 0,4 - 2,0
  SPGN 090308 0,8 - 1,5
  SPGN 120304 12,7 0,4 - 2,5
  SPGN 120308 0,8 -  
  SPGN 120312 1,2 -
             
               
  SPUN 090308 9,52 3,18 0,8 - 1,5
  SPUN 123004 12,7 0,4 - 2,0
  SPUN 123008 0,8 -
             
               
             
  SPGA 090304 9,52 3,18   4,4 1,5
  SPGA 090308   2,0
             
    TNMA 160304 9,52 3,18 0,4 3,81 2,5
  TNMA 160308 0,8
  TNMA 160312 1,2
  TNMA 160316 1,6
TNMA 160404   4,76 0,4 3,0
TNMA 160408   0,8
TNMA 160412   1,2
TNMA 160414   1,6
TNMA 220404   12,7 0,4 5,16
TNMA 220408    
TNMA 220412    
               
  TNGN 110302 6,35 3,18 0,2 - 3,0
  TNGN 110304 0,4 -
  TNGN 110308 0,8 -
TNGN 160402   9,52 4,76 0,2 -
TNGN 160404   0,4 -
TNGN 160408   0,8 -
TNGN 160412   1,2 -
               
  TNUN 110304 6,35 3,18 0,4 - 2,5
  TNUN 110308 0,8 -
    1,2 -
TNUN 160402   9,52 4,76 0,4 - 3,0
TNUN 160404   0,8 -
TNUN 160408   1,2 -
TNUN 160412   1,6 -
               
             
  TCMW 16T304 9,52 3,97 0,4 3,18 2,5
             
             
             
             


Страница: < 1 2 3 4 5 6 >
Микротехника
т/ф (499)4611302, т (495)9738239, (495)4870104